Ympäristövaikutusten arviointi

ELY-keskukset ohjaavat ja valvovat ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä (YVA) sekä antavat lausunnot suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnissa (SOVA).

YVA-menettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeesta vastaava taho laatii eri vaihtoehtoja sisältävän arviointiohjelman. Toisessa vaiheessa hankkeesta vastaava toteuttaa arvioinnit ja laatii niistä arviointiselostuksen.

Yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus tiedottaa molempien vaiheiden vireilläolosta, kokoaa niistä annetut mielipiteet ja lausunnot sekä antaa lausuntonsa. YVA-menettelyn tavoitteena on lisätä kansalaisten ja muiden tahojen tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia vaikutuksiltaan merkittävien hankkeiden suunnitteluvaiheessa.

Lisätietoa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä tiedot vireillä olevista ja päättyneistä YVA-hankkeista löytyvät ymparisto.fi-verkkopalvelusta:

Ymparisto.fi-palvelussa julkaistaan myös ELY-keskusten tekemät YVA-päätökset. Niillä ratkaistaan se, tarvitseeko ko. hankkeesta tehdä ympäristövaikutusten arviointi:

TIETOA ALUEELTA

Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA – Keski-Suomi

YVA-hankkeet, päätökset YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa (YVA-päätökset) sekä SOVAn arvioinnit on sijoitettu ymparisto.fi-verkkopalveluun.

Keski-Suomen ELY-keskuksen YVA-hankkeet löydät valitsemalla valtakunnallisilla YVA-sivuilla julkaisijaksi Keski-Suomen ELY-keskuksen.

Keski-Suomen ELY-keskuksessa tehdyt päätökset YVA-menettelyn soveltamisesta:


Päivitetty

Ota yhteyttä

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.