Tiehankkeet - Pirkanmaa

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa Pirkanmaalla alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden suunnittelusta. 

Väylävirasto vastaa isojen rakentamishankkeiden toteuttamisesta. Niistä päättää eduskunta, ja ne nimetään erikseen valtion talousarviossa.

Pirkanmaan ELY-keskuksen tiehankesivut ovat vuden 2019 alussa siirtyneet Pirkanmaan maakuntasivulle Väyläviraston hankesivustolla. 

Pirkanmaan merkittävimmät pienet liikenteen parantamisinvestointihankkeet, jotka suunnitelmavalmiuden puolesta olisivat käynnistettävissä vuonna 2020.

Suunnitteluhankkeet  Pirkanmaa   

https://vayla.fi/pirkanmaalla-suunnitteilla

Rakenteilla olevat tiehankkeet  Pirkanmaa  

https://vayla.fi/pirkanmaalla-rakenteilla#.XEqyxuQUmUk

Päivitetty