Muut ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. ELY-keskus toimii valvontaviranomaisena esimerkiksi silloin, kun melua ja tärinää aiheuttava toiminta ulottuu usean kunnan alueelle.

Lisää aiheesta ymparisto.fi-verkkopalvelussa:

TIETOA ALUEELTA

Muut ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset - Etelä-Savo

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.


Päivitetty

Ota yhteyttä