Maaseutuelinkeinot

KuvituskuvaMaaseutuelinkeinojen kehittäminen ja maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen on yksi ELY-keskusten tehtävistä. Tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen sekä kalatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen edistäminen.

ELY-keskukset tukevat maatilojen, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten ja maaseudun mikroyritysten investointeja ja kehittämistä. Tukea voidaan myöntää kehittämishankkeille, jotka edistävät elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä kannustavat uuden yritystoiminnan aloittamiseen ja toimivien yritysten kehittämiseen.

Tukitasot ja rahoitusmuodot vaihtelevat hieman ELY-keskuksittain. Kun suunnittelet investointia, rakentamista tai muuta kehittämistoimintaa, ota yhteyttä alueen ELY-keskukseen.

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

 

TIETOA ALUEELTA

Maaseutuelinkeinot -Etelä-Pohjanmaa

ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS MYY MAATILAKIINTEISTÖN KAUHAVAN YLIHÄRMÄSSÄ

 

Suomen valtiolla/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on hallussaan Kauhavan Ylihärmässä tila 20:0 Köykkäri

(233-427-20-0). Kiinteistöön kuuluu metsää n. 6,4 ha, peltomaata 20,43 ha sekä asuinrakennus ja talousrakennuksia. Metsäalasta on teetetty arvio helmikuussa 2019.

Tällä ilmoituksella ko. tila rakennuksineen on myytävänä. Tila myydään kokonaisena tarjousten perusteella maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (16.12.1966/657) 3 ja 3 a §: ien mukaisiin tarkoituksiin.

Sähköinen hakulomake: Lisäalue hakemus (pdf 32kt)

Hakemukset tulee jättää sähköisenä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi viimeistään perjantaina 26.4.2019 klo. 16.15.

Myyjä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.

Lisätietoja kohteesta antavat:

Anja Norja, anja.norja@ely-keskus.fi, 0295-027 587

Hanna Mäkimantila, hanna.makimantila@ely-keskus.fi, 0295-027 701

 

Maaseudun yritystuet

Maaseudun yritystukia voi hakea jatkuvasti, tukihakemukset kuitenkin arvioidaan ja ratkaistaan tukijaksoittain (valintajaksot) ELY-keskukseen jätettyjen hakemusten osalta.  Käytössä ovat valtakunnalliset, toimenpidekohtaiset valintakriteerit, jotka ovat löydettävissä sekä valtakunnallisesta ohjelmasta www.maaseutu.fi sekä Etelä-Pohjanmaan alueellisesta maaseudun kehittämissuunnitelmasta www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa. Kukin ELY-keskus alueellaan huolehtii hankkeiden valintamenettelystä ja pisteytyksestä. Valintajaksoja on neljä vuodessa ja ne päättyvät tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun lopussa.

Etelä-Pohjanmaan maaseuturahaston yritystukien linjaukset löytyvät täältä (pdf)

Tutustu rahoitusmahdollisuuksiin ja kokemuksiin

Uutisjyvät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutulehti 2017 -kasvun ja hyvinvoinnin teemanumero (pdf)

Uutisjyvät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseutulehti 2016 -yrittäjyyden teemanumero (pdf)

 


Päivitetty