› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

POP Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Pohjanmaa Kuulutus kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustuksesta pdf. (22.9. - 30.11.2020) Liikenne ja infrastruktuuri ...

POP Elinkeinot - Maaseutuelinkeinot - Maaseudun kehittäminen - Kehittämishankkeet

Maaseudun kehittämishankkeet - Pohjois-Pohjanmaa Maaseuturahaston hakuilmoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, syksy 2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Maaseuturahastoon...

SAT Maaseutuelinkeinot Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittäminen - Satakunta Lisätietoa  Satakunnan alueellisesta maaseudun kehittämisohjelmasta, hanke- ja yritystukien rahoitusmahdollisuuksista sekä hakuajoista löytyy tämän...

Satakunta maaseuturahasto

Euroopan maaseuturahasto - Satakunta Maaseutuohjelman yritystukiin ylimääräinen valintajakso lokakuulle Satakunnan ELY-keskus on päättänyt avata vielä ylimääräisen valintajakson...

KAS Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset – Kaakkois-Suomi Kuulutukset: Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue Kuulutukset: Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Kuulutukset: Ympäristö...

HAM Muuta ajankohtaista

Hämeen ELY-keskuksen uutiskirje 3/2020 (30.9.2020)   Vesistökunnostukset Kanta- ja Päijät-Hämeessä (18.6.2020)   Hämeen vesiviesti 3/2020 (17.6.2020 ...

HAM Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Häme Hämeen ELY-keskus julkaisee ELY-keskuksen ajankohtaisista asioista kertovaa uutiskirjettä neljä kertaa vuodessa sekä vesihuollon uutiskirjettä "Hämeen vesiviesti"...

UUD Kuulutukset

Kuulutukset – Uusimaa Kuulutus kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustuksesta pdf. (22.9. - 30.11.2020) Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen ...

POP - EU-rahoitus

EU-rahoitus - Pohjois-Pohjanmaa Maaseuturahaston haku syksyllä 2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Maaseuturahastoon hanke-esityksiä, joilla tuetaan maaseudun elinkeinojen...

Maaseudun yritysrahoitus - KAS

Maaseudun yritysrahoitus - Kaakkois-Suomi  Maaseudun yritystukea voivat hakea maaseutualueella toimivat yritykset – maatilakytköstä ei vaadita. Ohjelmakaudella 2014–2020 tukea voidaan...

KAS Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun kehittämishankkeet - Kaakkois-Suomi Maaseudun kehittämishankkeilla uudistetaan elinkeinoja, lisätään osaamista ja parannetaan maaseudun palveluita sekä asumisen edellytyksiä....

Lapin Älykkäät maaseudut -verkkotilaisuus

Lapin Älykkäät maaseudut -aluetilaisuus järjestetään webinaarina ma 21.9.2020 klo 8:15-12. Miltä Lapin maaseutu näyttää vuonna 2027? Millaisia tekoja tarvitaan sujuvan arjen, työn ja yrittäjyyden...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 21.9.2020

Kuulutukset ja ilmoitukset - Häme

Kuulutukset ja ilmoitukset - Häme Sivulla ilmoitetaan Hämeen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.   ...

EPO Uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen uutiskirjeen tietosuojaseloste (pdf) Tilaa uutiskirje omaan sähköpostiisi. Tilauslinkki viereisessä Alueelliset linkit ...

Maksukatko vaikuttaa maaseututukien maksatuksiin (Lappi)

Maksukatko vaikuttaa maaseututukien maksatuksiin (Lappi) Ruokaviraston maksukatko keskeyttää ELY-keskuksen maaseutu ja energia -yksikön myöntämien tukien maksatukset ajalle 15.–23.10.2020....

POH Etusivu - Koronatilannetietoa

Lue koosteemme Maaseudun, alkutuotannon ja kalatalouden koronatuet (ely-keskus.fi) Tuet ja hyvitykset ravitsemisyrityksille (keha-keskus.fi)

POS Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Savo Liikenne ja infrastruktuuri Liikenneasiat listalta löytyvät Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntia koskevat kuulutukset ja...

Pohjois-Suomen kalatalousyksiköiden osoitteet

Pohjois-Suomen kalatalousyksiköiden osoitteet Kainuun kalataloustoimipiste, osoite Kalliokatu 4, 87100 Kajaani Lapin kalataloustoimipiste, Hallituskatu 3B, 96100 Rovaniemi ...

LAP Työ - Työvoimakoulutus linkit

MUUALLA VERKOSSA HILMA Julkiset hankinnat      

LAP Työ - työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus - Lappi Lapin ELY-keskus vastaa yhdessä alueen työ- ja elinkeinotoimiston kanssa työvoimakoulutuksen ja yhteishankintakoulutuksen suunnittelusta hankinnasta ...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT