Grunda ett företag

NTM-centralen hjälper dig att grunda företag genom att bland annat bedöma din affärsidé samt erbjuda utbildning om hur man inleder och sköter företagsverksamhet. NTM-centralen kan också finansiera den företagsverksamhet du ska inleda och utveckla företagsverksamheten mångsidigt med hjälp av olika experttjänster.

FO-numret, dvs. företags- och organisationsnumret, är myndigheternas identifikation för företag och organisationer. Via Patent- och registerstyrelsen och skatteförvaltningens gemensamma företagsdatasystem YTJ är det möjligt att anmäla uppgifter med en och samma anmälan till båda myndigheterna.

Regional information

Grunda ett företag - Nyland

För att grunda ett företag lönar det sig att kontakta Patent- och registerstyrelsen direkt. NTM-centralen i Nyland erbjuder ingen rådgivning för grundande av företag. Rådgivning ges av regionens nyföretagarcentraler och utvecklingsbolag.

Innan företaget grundas, lönar det sig att kontakta rådgivningen och samtidigt fråga vilka stödalternativ som finns för dem som startar eget företag.

 


Uppdaterad