Utveckling av företag

NTM-centralen beviljar stöd till företag som utvecklar sin verksamhet. NTM-centralen erbjuder tjänster med vars hjälp man försöker få små och medelstora företags företagsverksamhet att växa och utvecklas, effektivisera affärsverksamheten och ledarförmågan, utveckla teknologi och innovationer, uppdatera personalens yrkeskunskaper eller utbilda nya arbetstagare.

Regional information

Yrityspalvelut - Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston yrityspalvelut on koottuu yhteen yrityspalvelukeskukseen. Kokonaisuudessa on mukana myös Business Finlandin ja Team Finlandin palvelut.

Yrityspalvelut

Starttaavalle yritykselle

Kotimarkkinoilla toimivat ja sieltä kasvua hakevat yritykset

Kansainvälistymisen kautta kasvua hakevat yritykset

Yrityspalvelukeskus toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiloissa Seinäjoella.

Eteläpohjalaisten yritysten parhaaksi, ELY-keskuksen yrityspalvelut-esitteestä löydät lyhyet kuvaukset palveluista ja asiantuntijoiden yhteystiedot.

Ota yhteyttä yrityspalvelupäällikköön:

Johanna Olsson, puh. 0295 027 540

Yrityspalvelukeskuksen sähköposti:

yrityspalvelut.etelapohjanmaa@ely-keskus.fi


Uppdaterad