Miljökonsekvensbedömning

NTM-centralerna styr och övervakar förfarandena vid miljökonsekvensbedömning (MKB) och ger utlåtanden vid miljökonsekvensbedömningar av planer och program (SMB).

MKB-förfarandet sker i två steg. I det första skedet utformar den instans som ansvarar för projektet ett bedömningsprogram med alternativ. I det andra skedet utför den projektansvariga bedömningarna och skriver en bedömningsrapport.

NTM-centralen som fungerar som kontaktmyndighet informerar om när arbetet med respektive skede pågår, samlar åsikter och utlåtanden om dem och ger sitt eget utlåtande. Syftet med MKB-förfarandet är att ge allmänheten och övriga instanser mer information och flera möjligheter att delta i planeringsskedet av projekt med betydande effekter. 

Läs mer om miljökonsekvensbedömning på webbtjänsten miljo.fi:

Regional information

Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA – Keski-Suomi

YVA-hankkeet, päätökset YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa (YVA-päätökset) sekä SOVAn arvioinnit on sijoitettu ymparisto.fi-verkkopalveluun.

Keski-Suomen ELY-keskuksen YVA-hankkeet löydät valitsemalla valtakunnallisilla YVA-sivuilla julkaisijaksi Keski-Suomen ELY-keskuksen.

Keski-Suomen ELY-keskuksessa tehdyt päätökset YVA-menettelyn soveltamisesta:


Uppdaterad

Ta kontakt

Regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.