Miljökonsekvensbedömning

NTM-centralerna styr och övervakar förfarandena vid miljökonsekvensbedömning (MKB) och ger utlåtanden vid miljökonsekvensbedömningar av planer och program (SMB).

MKB-förfarandet sker i två steg. I det första skedet utformar den instans som ansvarar för projektet ett bedömningsprogram med alternativ. I det andra skedet utför den projektansvariga bedömningarna och skriver en bedömningsrapport.

NTM-centralen som fungerar som kontaktmyndighet informerar om när arbetet med respektive skede pågår, samlar åsikter och utlåtanden om dem och ger sitt eget utlåtande. Syftet med MKB-förfarandet är att ge allmänheten och övriga instanser mer information och flera möjligheter att delta i planeringsskedet av projekt med betydande effekter. 

Läs mer om miljökonsekvensbedömning på webbtjänsten miljo.fi:

Regional information

Miljökonsekvensbedömning MKB och SMB - Egentliga Finland och Satakunta

NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för miljöärenden även i Satakunta

Informationen om MKB-projekt och beslut om tillämpandet av MKB-förfarandet i enskilda fall (MKB-beslut) samt miljökonsekvensbedömningar av planer och program har flyttats till miljo.fi.

MKB-projekten och MKB-besluten hittar du på miljo.fi:


Uppdaterad

Ta kontakt

Regionala länkar