Kommunikation

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna till NTM-centralernas informationspersonal fås fram genom att välja önskat område under rubriken Välj område uppe till höger eller klicka på länken:

Kommunikation är en viktig del av arbetet för personalen vid NTM-centralerna. NTM-centralerna ger alla sina kunder en enhetlig kundservice och informerar öppet om sin service och sin verksamhet.

Logotyper, grafiska anvisningar och materialbank

NTM-centralernas logoversionerna, layoutunderlagen samt de grafiska anvisningarna finns tillgängliga på  materialbank:

Regional information

Kommunikation - Södra Österbotten

E-postadress: tiedotus.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi
eller fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
 

Informationschef

  • Camilla Juntunen, tfn 0295 027 973

Ansvarsområdesvisa informationsansvariga:

Ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens

  • Informatör, utvecklingsexpert Tuija Nikkari, puh. 0295 027 703

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur

  • Informationschef Camilla Juntunen, tfn 0295 027 973

Ansvarsområdet för miljö och naturresurser

  • Översättare Satu-Mikaela Burman, tfn  0295 027 646
  • Översättare Åsa Teir-Bäckström, tfn 0295 027 689

Övriga informationsuppgifter:

Publikationer: Keha-keskus, viestintapalvelut.keha@ely-keskus.fi

Strukturfondsinformation: finansieringssakkunnig Johanna Latvala, tfn  0295 027 700

Kundrelationsärenden: utvecklingschef Leena Ahonen-Lätti puh. 0295 027 544

Information om Södra Österbottens TE-tjänster: sakkunnig Heli Peltoniemi, puh. 0295 046 610


Uppdaterad