› Tillbaka till den grafiska version

Titel: Arbete.

NTM-centralerna främjar en fungerande arbetsmarknad och sysselsättning, genom att på regional nivå stödja arbets- och näringsbyråernas verksamhet och tillhandahållandet av arbetskraftsservice.

NTM-centralerna sköter på regional nivå uppgifter som gäller invandring, integration och goda etniska relationer.

NTM-centralen ansvarar för verkställandet av lönegarantisystemet och för behandlingen av ansökningarna om lönegaranti.

Regional information

Työ - Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus edistää työmarkkinoiden toimivuutta mm. huolehtimalla tarvittavien työvoimapalvelujen suunnittelusta ja työllisyyden hoidosta. ELY-keskus kehittää ja koordinoi työvoimapalveluja, edistää työllisyyttä sekä ehkäisee syrjäytymistä ja syrjintää tukemalla TE-toimiston toimintaa ja vaikuttamalla toiminnan kehittämiseen aluetasolla.


Uppdaterad