NTM-centralerna ansvarar för bildningsuppgifter och regionutveckling, särskilt gällande utbildning, näringsliv, myndigheter och tredje sektorn, i sitt område. I bildningsuppdraget betonas synvinklarna på näringslivet och utvecklingen av regionen.  I fråga om bildning är de viktigaste uppgifterna tväradministrativa, branschövergripande och yrkesövergripande innehåll som betonar regionutveckling. Inom bildningsuppgifterna skapas nätverk för samarbete, vars uppgift är att förbättra regionens livskraft och mångfald i beslutsfattandet samt med aktörer och medborgare. Bildningsuppgifterna på NTM-centralerna omfattar utbildning, kultur och teman från de kreativa branscherna i förening med bland annat internationalitet. De överlappar varandra till exempel i livslång inlärning och handledning, prognostisering och ungdomsgarantin.

NTM-centralerna koordinerar den regionala utvecklingen av handledningen, kulturen och ungdomsgarantin i hög grad ur näringslivets synvinkel. NTM-centralerna sammanställer till exempel nätverk som kan bidra till att skapa tröskelfria tjänster för unga och personer i alla åldrar. Med hjälp av samarbete blir nätverkens arbete enklare och bättre.

Samarbetet förbättrar till exempel den kvalitativa och kvantitativa prognostisereingskompetensen inom andra och tredje stadiets utbildning och planeringen av utbildningsutbudet ur ett regionalt perspektiv. Det skapar också möjligheter att ordna utbildning som motsvarar arbetskraftsbehovet i regionen och utvecklar kompetensen på lång sikt. 

Bildningens koordineringsuppgifter, utbildnings-, samarbets- och informationsevenemangen för nätverken samt andra tillställningar som ofta sker i samarbete med partners förbättrar kunnandet i området och det gemensamma arbetet. Kommunikationen är en viktig del av dessa koordineringsuppgifter som förnyar kunskapsgrunden för regionernas tillväxt och utveckling. Deras långvariga resultat är som bäst till exempel ett förbättrat ledarskap för ett nätverk, en spridning av tjänster med låg eller ingen tröskel alls för unga till hela Finland, som exempelvis tjänster av Navigatorn-typ för personer i alla åldrar, att de unga upplever större delaktighet, arbete enligt nätverkets strategiska mål och en mångsidigare kommunikation. 

Regional information

 

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.


Uppdaterad