Näringar - E-tjänster och blanketter

Företagsverksamhet, innovationer och internationalisering

Businessfinland.fi:

Ytj.fi

Stöd för företagsverksamhet på landsbygden

Gårdsbruken

Utveckling av landsbygden

Biodling

Djurhällar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst (epr.ruokavirasto.fi)

Renhushållning

Fiskenäringen

EU:s strukturfonder: finansierings- och utbetalningsansökan

Uppdaterad