Kungörelser och anmälningar

NTM-centralernas regionala kungörelser och anmälningar fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Kungörelser och anmälningar - Södra Österbotten

På denna sida publiceras NTM-centralen i Södra Österbottens kungörelser. Om sidan är tom, finns för tillfället inga aktuella kungörelser.

Utlysning av renoverings- och utveckingsunderstöd för kommunernas rekreationsområden, NTM-centralen i Nyland (pdf), till påseende 23.9.-30.11.2020.

Ansvarsområdet för miljö och naturresursers kungörelser

Kungörelser som gäller fiskerihushållning

NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för fiskeriuppgifterna på kustområdet, dvs. Egentliga Finlands, Satakunta, Österbottens, Södra Österbottens, Nylands och Sydöstra Finlands NTM-centralers områden.

Ansvarsområdet för trafik och infrastrukturs kungörelser

Evenemang för allmänheten i anslutning till kungörelser

Flyttning av fordon som lämnats på landsväg

Lapplands NTM-central sköter uppgifter i anslutning till flyttning av fordon som lämnats på landsväg. Välj område Lappland upp till höger.


Uppdaterad

Genvägar