Behandlingstider

NTM-centralerna har uppskattat de förväntade behandlingstiderna för sina tjänster. Behandlingstiden i enskilda fall beror ändå alltid på ärendets karaktär och beskaffenhet och t.ex. om det behövs tilläggsuppgifter av kunden.

Behandlingstiderna i respektive region

Behandlingstiderna i respektive region får man fram genom att välja önskat område uppe till höger under Välj område.

Från regionerna

Förväntade behandlingstider för ärenden - Nyland

Vid NTM-Tcentralen i Nyland har vi bedömt de förväntade behandlingstiderna för våra tjänster. Dock i enskilda fall beror längden av behandlingstiden för ett ärende på ärendets karaktär och kvalitet samt exempelvis på det om man är tvungen att begära tilläggsuppgiter av kunden.

Närmare information om behandlingstiden och -skedet får du genom att kontakta den sakkunnige som handlägger ditt ärende vid NTM-centralen. Lönegaranti: jour 0295 020 020 vardagar 12 - 15.

Tjänster inom ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens och förväntade behandlingstid

Lönegaranti: 6 månader

Landsbygden

 • Landsbygdsprogrammets projektstöd – finansiering: 3 månader
 • Landsbygdsprogrammets projektstöd – utbetalning: 1 månad
 • Landsbygdsprogrammets företagsstöd – finansiering: 1,5 månad
 • Landsbygdsprogrammets företagsstöd – utbetalning: 1 månad
 • Landsbygdens investeringsstöd – finansiering: 1,5 månad
 • Landsbygdens investeringsstöd – utbetalning: 1 månad
 • Startbidrag för unga jordbrukare – finansiering: 1,5 månad
 • Startbidrag för unga jordbrukare – utbetalning: 1 månad
 • Landsbygdsprogrammets Leader-stöd – finansiering: 1,5 månad
 • Landsbygdsprogrammets Leader-stöd – utbetalning: 1 månad

Fiskerihushållning

Fiskeriärenden sköts centraliserat vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

 • Fiskerinäringsprojet – finansiering: 2 månader
 • Fiskerinäringsprojekt – utbetalning: 2 månader
 • Understöd för främjande enligt prövning – finansiering: 2 månader
 • Undestöd för främjande enligt prövning – utbetalning: 2 veckor
 • Beslut om tillstånd enligt fiskelage: 2 månader

Utvecklingstjänster för företag

Utvecklingstjänster för företag koncentreras till NTM-centralen i Tavastland.

 • Utvecklingstjänster för företag, analys – finansiering: 2 veckor
 • Utvecklingstjänster för företag, konsultation – finansiering: 2 veckor

Tjänster inom ansvarsområdet miljö och naturresurser och förväntade behandlingstid

Avfall

 • Godkännande i avfallshanteringsregistret, ny verksamhet: 1 vecka

Naturvård

 • Beslut om inrättande av naturskyddsområde: 6 månader
 • Beslut om undantag från förbud engligt naturvårdslagen: 3 månader
 • Undantag från fridlysningsbestämmelser: 3 månader 

Byggande

Beslut om skydd av byggnader: 12 månader

Vattendrag, kontroll

Godkännande av konrollplan enligt vattenlagen: 6 månader

Coronastöd:

NTM-centralernas coronafinasieringens telefonservice (vardagar 9.00 - 15.00) 0295 024 800

(Obs! Tis - tors kl. 9.00 - 12.00 ända till 30.9.)

poikkeusrahoitus.ely(at)ely-keskus.fi

Företagsfinlands telefonservice: 0295 020 500, mån - fre kl. 9.00 - 16.15


Uppdaterad