Inköp och utveckling av offentlig persontrafikservice

NTM-centralerna sköter delvis tillgängligheten av offentlig persontrafikservice och skapar förutsättningar för att den ska fungera bra och smidigt. Anordnandet av offentlig persontrafik regleras utifrån EU:s förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg samt lagen om transportservice.

NTM-centralerna definierar den målsbaserade servicenivån för offentlig persontrafik i samarbete med regionens andra aktörer och upphandlar trafiktjänster. NTM-centralerna sköter även inköp av offentlig persontrafikservice och utvecklingen av statligt finansierade uppgifter.

Behoven inom offentliga persontrafiken beaktas i all trafikplanering. Målet är att förbättra hållplatsutrustningen och utveckla vinterunderhållet av vägarna för att möta trafikens behov. Dessutom ska NTM-centralerna se till att resekedjorna fungerar bättre genom att förbättra anslutningsparkeringen och förbindelserna till hållplatserna.

REGIONAL INFORMATION

Joukkoliikenneasiat Uudenmaan ELY-keskuksessa

Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Alue muodostuu yhteensä 46:sta kunnasta, joissa toimii seitsemän liikennepalvelulain mukaista tieliikenteen toimivaltaista viranomaista. Näistä Uudenmaan ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluu joukkoliikenteen hankkiminen 25 kunnan alueelle.


Uppdaterad