› Tillbaka till den grafiska version

Rubrik: EU-finansiering.

Europeiska unionens regional- och strukturpolitik syftar till att balansera medlemsstaternas regionala skillnader och utjämna deras strukturproblem. Regional- och strukturpolitiken finansieras med medel från de olika EU-fonderna. Projekten ska också alltid ha nationell delfinansiering. NTM-centralen har en betydande roll när det gäller att bevilja EU-finansiering och utveckla regionen.

NTM-centralerna beviljar stöd från följande fonder under programperioden 2014 - 2020:

  • Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020  – strukturfondsprogrammet för Finland
  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
  • Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – strukturfondsprogrammet för Finland innehåller både Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) och Europeiska socialfondens (ESF) åtgärder. För projekt som är förenliga programmet söks finansiering under separat fastställda ansökningstider, i allmänhet två gånger om året. Noggrannare uppgifter om ansökningstiderna och innehållen i ansökningarna finns i webbtjänsten rakennerahastot.fi. Ansökningarnas innehåll varierar enligt storområde (Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland).

För utveckling av företag beviljas direkta företagsstöd (utvecklingsunderstöd till företag) och utvecklingsbidrag för företagens verksamhetsmiljö. Utvecklingsbidrag till företag kan ansökas kontinuerligt av företagen. De regionala finansieringsriktlinjerna och ansökningsanvisningar:

 Stöd för företagens verksamhetsmiljö söks under ansökningstider som fastställs av myndigheterna och som läggs ut i webbtjänsten rakennerahastot.fi.

Ansökan om landsbygdsfondens företags- och projektstöd samt lantgårdarnas investerings- och startstöd är fortgående, men ansökningarna avgörs separat för varje ansökningsperiod. Information om ansökningsperioderna finns hos NTM-centralen och Leader-gruppen för varje område.

Företag, organisationer och andra kan ansöka om stöd för utvecklings- och investeringsprojekt i enlighet med målen från Europeiska havs- och fiskerifondens Finlands verksamhetsprogram 2014–2020. Ansökan om fiskerinäringens investeringsstöd är i princip fortgående.  Stöd ur Ejflu (jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) samt havs- och fiskerifonden söks elektroniskt i Hyrrä-systemet.

NTM-centralen ger också råd om andra kanaler för finansiering och nätverksskapande som Europeiska unionen kan erbjuda.

Regional information

EU-logot

EU-rahoitus - Pohjois-Pohjanmaa

Maaseuturahaston haku syksyllä 2020

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Maaseuturahastoon hanke-esityksiä, joilla tuetaan maaseudun elinkeinojen toipumista, kehittymistä ja maaseudun elinvoimaisuutta asuin- ja työympäristönä.

Lisää tietoa rakennerahastot.fi -sivustolta

Rakennerahastot.fi -sivuilta löytyy kootusti rakennerahastoihin liittyvää tietoa. Sivuston Pohjois-Suomen alueosiosta löydät erityisesti Pohjois-Suomea koskevaa rakennerahastotietoa, ml. ajankohtaiset tapahtumat ja hakuajat sekä asiantuntijoiden yhteystiedot sekä Pohjois-Suomen rakennerahastorahoittajien yhdessä toimittaman sähköisen uutiskirjeen tilausohjeet.

EU-rahoituksen toteuttaminen Pohjois-Pohjanmaalla

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR), Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston sekä kansallisten rahoitusvälineiden kesken pyritään rahoitettavien toimien täydentävyyteen. Usein hankkeet sisältävät elementtejä, jotka soveltuvat useamman rahoitusvälineen kautta rahoitettavaksi. Näissä tapauksissa rahoitusohjelma valitaan pääsääntöisesti hankkeen ensisijaisen tavoitteen ja toiminnan mukaisesti.

Pohjois-Pohjanmaalla toteutetaan Manner-Suomen yhtä yhteistä rakennerahasto-ohjelmaa, joka käsittää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" - Suomen rakennerahasto-ohjelma on hyväksyttävänä Euroopan komissiossa. Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle on lisäksi tehty ohjelmaa täydentävä alueellinen suunnitelma.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoituksen osalta Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueella. Vaikka päätöksenteko on keskitetty, säilyvät asiantuntijat ja asiakaspalvelu alueilla ennallaan. Maakuntien liitot palvelevat EAKR-rahoituksen osalta omissa maakunnissaan.

ESR- ja EAKR-ohjelmista rahoitettavat aluehankkeet käsitellään yrityshankkeita lukuunottamatta maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä ja niiden tulee olla maakuntien maakuntaohjelmien ja yhteistyöasiakirjojen mukaisia. ESR-rahoitusta on saatavissa myös valtakunnallisten kehittämisohjelmien kautta, jolloin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla rahoittajana voi toimia myös toinen ELY-keskus.

Muita rahoituslähteitä

EU:n Itämeri-strategian toimintasuunnitelmaa ollaan päivittämässä. Uudet EAY/INTERREG -ohjelmat, joista monet ovat keskeisiä Itämeri-strategian toteuttamisen kannalta, ovat lähdössä liikkeelle.

EU-ohjelma Interreg Pohjoinen tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tarkoituksena on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen kaudella 2014-2020. Pohjoinen-ohjelman kokonaisvaltainen tavoite on ohjelma-alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen. Ohjelman piiriin kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet.


Uppdaterad