Organisation - Egentliga Finland

Ledningen vid NTM-centralen i Egentliga Finland

  • Överdirektör Olli Madekivi
  • Näringar, arbetskraft och kompetens: direktör Timo Metsä-Tokila
  • Trafik och infrastruktur: direktör Tuovi Päiviö
  • Miljö och naturresurser: direktör Olli Madekivi
  • Förvaltningsdirektör Else-Maj Laurila

Gemensamma tjänster

  • Utvecklingschef: Pekka Lausti
  • Kommunikationschef: Terhi Suominen

NTM-centralen i Egentliga Finland i korthet:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland är en branschövergripande utvecklings- och servicecentral. Vårt mål är att stärka en hållbar välfärd i Egentliga Finland och Satakunta. Utgångspunkten för vår verksamhet är att med ett nätverksbaserat samarbete trygga en hållbar välfärd, ett aktivt näringsliv, attraktiva landskap och en attraktiv miljö samt nöjda invånare.

Handledare i NTM-centralen i Egentliga Finland:

Olli Madekivi, överdirektör och direktör för Miljö och naturresurser
Timo Metsä-Tokila, direktör för Näringar, arbetskraft och kompetens
Tuovi Päiviö, direktör för Trafik och infrastruktur

Enheter och direktör för Näringar, arbetskraft och kompetens:

Landsbygdsenheten, enhetschef Risto Skyttä
Jordbruksenheten, enhetschef Harri Livén
Fiskeritjänster, enhetschef Okku Kalliokoski
Arbetslivs- och företagartjänster, enhetschef Hannu Lehti

Enheter och direktör för Trafik och infrastruktur:

Trafiksysteme, vikarie för direktören för ansvarsområdet trafik, Hanna Lindholm
Väghållnings-planering och skärgårdstrafik, enhetschef Antti Kärki
Västra upphandlingsområdet:
Underhåll , enhetschef Katja Levola
Investeringar, enhetschef Ari Perttu

Enheter och direktör för Miljö och naturresurser:

Områdesanvändning, enhetschef Risto Rauhala
Naturvård, enhetschef Olli Mattila
Miljövård, enhetschef Lassi Liippo
Vattenenheten, enhetschef Mirja Koskinen

e-postformat: förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Kundtjänstcentraler:

Trafikens kundservice 0295 020 601
Kundservice för miljöfrågor 0295 020 901
FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020 501
Ekonomihjälpen 0295 024 881
TE-tjänster: telefonservice för personkunder 0295 025 510
Priser för samtal: lna/mta

Uppdaterad

GENVÄGAR

Muualla verkossa