Banner med text "NTM-centralen i Egentliga Finland"

Riksomfattande servicenummer

Trafikens kundservice 0295 020 601
Vägtrafikantlinjen (24 h/vrk): 0200 2100
Vindkraftsrådgivning 0295 023 044
TE-tjänster: telefonservice 0295 025 510
Kundservice  för miljöfrågor 0295 020 901
FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020 501

NTM-centralen i Egentliga Finland är öppen vardagar kl 8-16.15

Telefonväxel 0295 022 500

Besökadress
Självständighetsplan 2, 20800 ÅBO
(Näring, arbetskraft, kompetens och kultur
Trafik och infrastruktur samt Miljö och naturresurser)

Yrjönkatu 20, 28100 Björneborg
(Trafik och infrastruktur samt Miljö och naturresurser)

Postadress
PB 236, 20101 ÅBO (Registraturen)
registratur.egentligafinland(at)ntm-centralen.fi
FO-nummer: 2296962-1

E-postadressen skrivs:
fornamn.efternamn(at)ntm-centralen.fi

Officiell ärendehantering elektroniskt

Handlingsplan för NTM-centralen i Egentliga Finland (pdf, 2 Mt)

"Hållbar tillväxt med oss
- NTM-centralen i Egentliga Finland
"

Tietoa yrityksille koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Ajankohtaista tietoa mm. yrittäjille, palveluntuottajille sekä hanke- ja maaseututoimijoille: