Organisation – Nyland

NTM-centralen i Nyland svarar för närings-, trafik-, bildnings-, arbets- och miljöfrågor på sitt verksamhetsområde.

Överdirektör Petri Knaapinen, 0295 021 000 (växel)
Överdirektörens sekreterare Marja Vallin, 0295 020 970

Ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens:
direktör Petri Knaapinen, 0295 021 000 (växel)
Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur: direktör Päivi Nuutinen, 0295 021 000 (växel)
Ansvarsområdet för miljö och naturresurser: direktör Satu Pääkkönen, 0295 021 000 (växel)

Vid NTM-centralen finns också Ledningens stöd -enheten direkt under överdirektören:
chef Jaakko Pesola, 0295 021 000 (växel)

NTM-centralernas förvaltningsärenden sköts av NTM-centralernas utvecklings- och förvaltningscenter: tfn  0295 020 000, www.keha-keskus.fi

Uppdaterad

ta kontakt