NTM-centralen i Nyland är öppen vardagar kl. 8-16.15.

NTM-centralen i Nyland svarar för närings-, trafik-, bildnings-, arbets- och miljöfrågor på sitt verksamhetsområde.

Telefonväxel 0295 021 000

Riksomfattande servicenummer:

  • Trafikens kundservice 0295 020 601
  • Vägtrafikantlinjen (24 h/vrk): 0200 2100
  • Vindkraftsrådgivning 0295 023 044
  • TE-tjänster (personkunder) 0295 025 510
  • Kundservice  för miljöfrågor 0295 020 901
  • FöretagsFinlands telefontjänsten 0295 020 501

När kunden ringer till NTM-centralen från en trådtelefon, kostar det lika mycket som lokalnätsavgiften (lna). Ett samtal från mobiltelefon kostar lika mycket som mobiltelefonavgiften (mta).

Postadress

PB 36, 00521 HELSINGFORS

Officiell ärendehantering elektronisk

Ärendehantering och registratorstjänster

Handlingar riktade till registraturen postas till adressen: 
NTM-centralen i Nyland
Registraturen
PB 36, 00521 HELSINGFORS
eFax: 0295020354

Besöksadress: NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 B, 5 vån., 00520 HELSINGFORS

Handlingar kan också skickas elektroniskt till adressen registratur.nyland (at)ntm-centralen.fi