Riksomfattande servicenummer

TE-tjänster: telefonservice för personkunder 0295 025 510
FöretagsFinland: 0295 020 501

Telefonväxel: 0295 028 500
Priser för samtal

Postadress
Vasa
PB 131, 65101 Vasa
Karleby
PB 240, 67101 Karleby

Besöksadress
Vasa
Wolffskavägen 35 B, 5 vån.
Öppet vardagar kl. 8:00 - 16:15

Karleby
Långbrogatan 15
Öppet vardagar kl. 8:00 - 15:00

Registraturens adress
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten
Registraturen
PB 131, 65101 VASA
e-post: registratur.osterbotten(at)ntm-centralen.fi

Mer kontaktuppgifter