› Tillbaka till den grafiska version

NTM-centralerna

NTM-centralernas regionala sidor får man fram genom att välja ämbetsverk i toppmenyn eller önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen genom att sköta  statsförvaltningens uppgifter och utveckling i regionerna. NTM-centralernas gemensamma värden är kundinriktning, kompetens, samarbete och öppenhet.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden:

 • näringar, arbetskraft och kompetens
 • trafik och infrastruktur och
 • miljö och naturresurser.

NTM-centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra Savolax och Sydöstra Finland.

NTM-centraler med två ansvarsområden (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens samt ansvarsområdet miljö och naturresurser): Kajanaland, Norra Karelen och Södra Savolax.

NTM-centraler med ett ansvarsområde (ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens): Österbotten och Satakunta.

NTM-centralerna styrs av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten styrs därtill inom de egna sektorerna av inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Kommunikationsministeriet och Trafikledsverket. NTM-centralerna uppfyller också mål för Livsmedelsverket, Migrationsverket och Business Finland.

NTM-centralerna, som inrättades 1.1.2010, sköter uppgifter som tidigare ankommit på TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten, länsstyrelsernas trafikavdelningar och bildningsavdelningar samt på Sjöfartsverket. En del av tjänsterna har överförts till regionförvaltningsverken (RFV) som inrättades samtidigt.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nestlade Portlets

Läs mer Minimera

Innehållspresentatör

EPO Kuulutukset

Kungörelser och anmälningar - Södra Österbotten På denna sida publiceras NTM-centralen i Södra Österbottens kungörelser. Om sidan är tom, finns för tillfället inga aktuella kungörelser. ...

Genvägar

Anvisning, bidrag Regionförvaltningens e-tjänst   Anvisning: Regionalförvaltningens e-tjäns (pdf) Ansök om utbetalning (keha-keskus.fi) Blankett för utskrift ...

LAP Tiehankkeet

Tiehankkeet - Lappi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden suunnittelusta Lapin alueella. Alueellisina...

KAI - Poikkeusajan työllisyyden viikkoseuranta

Poikkeusajan työllisyyden viikkoseuranta - Kainuu Koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuva poikkeustilanne on lisännyt ajankohtaisten tilannetietojen tarvetta. Alla...

LAP - ajankohtaista - uutiskirjeet

Uutiskirjeet - Lappi Tutustu Lapin ELY-keskuksen uutiskirjeisiin ja tilaa kirjeitä suoraan omaan sähköpostiisi. Tilauslinkit löydät uutiskirjeistä. Voit halutessasi myös peruuttaa tilauksen...

POP Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Pohjanmaa Kuulutus kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustuksesta pdf. (22.9. - 30.11.2020) Liikenne ja infrastruktuuri ...

UUD Kuulutukset sv.

Kungörelser  – Nyland Utlysning av renoverings- och utvecklingsunderstöd för kommunernas rekreationsområden pdf. (22.9. - 30.11.2020   Flyttning av fordon som...

Avustukset rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista - ingressi

Ansökan om ersättning för skada som orsakats av fridlysta arter NTM-centralerna kan bevilja ersättning för skador som genom naturskyddslagen fridlysta arter har orsakat, bland annat lantbruks-,...

PIR kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pirkanmaa Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet, verkkosivuesittely Tiesuunnitelmaluonnosta esittelevä yleisötilaisuus Kyröskosken Koskilinnassa...

LAP kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset – Lappi Tällä sivulla julkaistaan Lapin ELY-keskuksen julkiset kuulutukset, yleistiedoksiannot ja ilmoitukset. Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin: ...

Koronatilanteen työllisyysvaikutukset

Koronatilanteen työllisyysvaikutukset Uudellamaalla Uudenmaan ELY-keskus julkaisee viikoittain kuntatason työllisyyden prosessitietoja koronaviruksen vaikutuksista. Tiedot eivät ole virallista...

LAP Elinkeinot - Maaseutuelinkeinot - maaseudun kehittäminen - kehittämishankkeet

Maaseudun kehittämishankkeet - Lappi Hanketukien valintajaksot 2021 Lapin ELY-keskus on määritellyt hanketukien valintajaksojen osalta kärkiteemat, joiden edistämiseen liittyviä...

LAP Elinkeinot - Maaseutuelinkeinot - maaseudun kehittäminen - maaseudun yritysrahoitus

Maaseudun yritysrahoitus - Lappi Yritystukien valintajaksot 2020-2021 1. valintajakso 1.11.2019–31.1.2020 2. valintajakso 1.2.–30.4.2020 3. valintajakso 1.5.–30.9.2020 4....

LAP Elinkeinot - maaseutuelinkeinot - maaseudun kehittäminen - linkit

  Ajankohtaista hankerahoituksesta maaseudun toimijoille -uutiskirjeet Tilaa uutiskirje tästä! 4/2020 3/2020 2/2020 1/2020 3/2019 2/2019 ...

Liikenne_Sähköjohdot_kaapelit_ja_putket_tiealueella-ingressi_sv

Placering av elledningar, telekablar, fjärrvärmeledningar och naturgasledningar Placeringstillståndens handläggningstid Aktuell information När behöver jag tillstånd? Vad...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

Ansökan om specialtransporttillstånd Ansökningsblankett (doc) Ansökningblankett (pdf) Tillståndsvillkor och anvisningar Tillståndsvillkor för specialtransporter 6/2020...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-ajankohtaista-ingressi_sv

Aktuellt Status på ansökan 28.9.2020 Antal ansökningar i kö för närvarande 60 st. Ansökningar tas för behandling inom två-tre arbetsdagar. Om man samtidigt ansöker om flera...

VAR Kungörelser

Kungörelser och anmälningar - Egentliga Finland Fiskerihushållning NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för fiskeriuppgifterna på kustområdet, dvs. Egentliga Finlands, Satakunta,...

Team Finland -info Kanta-Hämeessä

Miten yrityksesi voi kohdata kasvun ja kansainvälistymisen haasteita ja mahdollisuuksia? Tervetuloa kuulemaan Team Finland -aluetiimin kasvu- ja kansainvälistymisrahoituksista sekä verkossa....
../common/calendar Startdatum: 14.10.2020
Uppdaterad

ALUEELLISET LINKIT