› Tillbaka till den grafiska version

Rubrik: Näringar.

NTM-centralen stöder grundande, tillväxt och utveckling av små och medelstora företag genom att erbjuda rådgivnings-, utbildnings- och experttjänster samt genom att bevilja finansiering för investeringar och utvecklingsprojekt.

NTM-centralens mål är att främja i synnerhet små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft, internationalisering och åtkomst till utländska marknader bland annat genom att erbjuda information, rådgivning och praktisk hjälp för att göra upp exportstrategier. Information om riktlinjer för finansiering, huruvida projektet lämpar sig för finansieringen och ansökan om stöd fås av NTM-centralens experter.

En av NTM-centralens uppgifter är att utveckla landsbygdsnäringarna och trygga landsbygdens livskraft. Man syftar till att förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft samt främja fiskerinäringen och andra landsbygdsnäringar.

NTM-centralen ansvarar för regionala fiskeriärenden. Fiskeriärenden sköts vid 11 NTM-centraler. Ålands landskapsregering är den myndighet som ansvarar för fiskerinäringen på Åland.

Regional information

Elinkeinot - Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tukee yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä tarjoamalla rahoitus-, neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja. ELY-keskuksessa on palveluja niin yrityksen perustajalle kuin toimintaansa kehittävällekin yritykselle.

Yritys-Suomi puhelinpalvelu neuvoo alkavia ja toimivia yrityksiä ELY-keskuksen ja muitten julkisten toimijoiden yrityspalveluissa.

Yritysten kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalvelut tarjoavat Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä.

Esitteitä


Uppdaterad