› Tillbaka till den grafiska version

Aktuellt

Via toppmenyn hittas bl.a. kungörelser, evenemang och utbildningar, anbudbegäran, pressmeddelanden och nyheter. NTM-centralernas regionala aktuella ärenden fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Läs mer Minimera

ÖVRIG AKTUELL FRÅN REGIONEN

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa Kymenlaakson luonto- ja ympäristökasvatukseen!

Kymenlaakson ympäristökasvatuksen tilannetta kartoitetaan kahdella kyselyllä, joista toinen on suunnattu lapsille ja nuorille ja toinen lasten ja nuorten kanssa työskenteleville tai muutoin toimiville aikuisille.  Lisäksi aiheesta järjestetään kaikille maksuton ja avoin työpaja 14.10.2020. Kyselyjen ja työpajan tuloksia käytetään Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategian päivityksen pohjana.

Vastaa ja vaikuta lasten ja nuorten luonto- ja ympäristökasvatuksen tulevaisuuteen (kymenlaakso.fi)

Ajankohtaista Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta


EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020"

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita ja Lapin maakunnassa toteutettavia ympäristö-EAKR -kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020" -rakennerahasto-ohjelmasta. Avoinna oleva haku päättyy 30.6.

Lisätietoja ja hakuohjeet: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020" (rakennerahastot.fi)

 


PUBLIKATIONER

Publikationer, logo och grafiska anvisningar

Logotyper, grafiska anvisningar och materialbank

NTM-centralernas logoversionerna, layoutunderlagen samt de grafiska anvisningarna finns tillgängliga på  materialbank:

Publikationer

NTM-centralernas publikationer sparas i det digitala publikationsarkivet Doria:

NTM-centralernas publikationsserierna heter:

  • Livskraft i regionen
  • Rapporter
  • Guide
  • Utsikter

De regionala NTM-centralernas publikatiossidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.


Statistik och publikationer

Varje år beviljas 12 000–14 000 specialtransporttillstånd. Alla specialtransporttillstånd beviljas av NTM-centralen i Birkaland, med undantag för de som gäller Åland. Antalet tillstånd följer i stor utsträckning konjunkturerna.

Om en transport överskrider måtten för normal trafik räknas den som en specialtransport. Det krävs dock inte tillstånd för alla specialtransporter. Ett tillstånd är nödvändigt först när transporten överskrider de s.k. fria måttgränserna som tillämpas i Finland.

Antalet specialtransporttillstånd per år: 2002 10762, 2003 11313, 2004 11796, 2005 12195, 2006 12819, 2007 13377, 2008 14790, 2009 12112, 2010 11845, 2011 12772, 2012 10958.

Bild 1. Antalet specialtransporttillstånd per år.