Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/levatilanne.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kalatalousalueiden-ensimmaiset-yleiskokoukset.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kalastus-tenojoella.

Länk: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/waltti.

Hur påverkar coronavirusepidemin NTM-centralernas tjänster

I NTM-centralerna prioriterar vi vår verksamheten i coronavirusläget. Vi koncentrerar oss på verksamheter vars inverkan är att säkra samhällets basfunktioner. Dessa är exempelvis: ombesörja näringslivet verksamhet, sköta om landsvägarnas trafikduglighet  och säkra vattenförsörjnings verksamheten. Nyttig information speciellt om företagsverksamhetsstöd hittar du på vår sida om coronavirussituationen.

  • NTM-centralernas telefonservice 0295 024 800 tis - tors kl. 9.00 - 12.00

Nyheter

Ersättning för skador som orsakats av fridlysta arter 2020 ska sökas före årets slut (8.10.2020)

Ansökningar om ersättning för skador som år 2020 orsakats av djur som fridlysts med stöd av naturvårdslagen ska lämnas in senast den 31 december 2020.

I augusti fanns det 329 700 arbetslösa arbetssökande (22.9.2020)

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av augusti sammanlagt 329 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 97 100 fler än ett år tidigare.

Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 1.10 med kompensationsersättningen (15.9.2020)

Jordbrukarna får in betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.