Uudistaminen

Kehittämispalvelu pk-yrityksen muutos- tai murrostilanteen hallintaan.

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka ovat, tai joiden ennakoidaan tulevan, muutos- tai murrosvaiheeseen joko ulkoisista tai sisäisistä tekijöistä johtuen.

Tavoite

Yrityksen strateginen osaaminen kehittyy ja liiketoimintaosaaminen lisääntyy niin, että yrityksellä on paremmat mahdollisuudet selviytyä hallitusti erilaisista muutos- ja murrostilanteista.

Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Toteutus

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla:

  • kehitetään yrityksen liiketoiminnan parempaa hallintaa
  • vahvistetaan kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä murros- ja muutostilanteissa
  • parannetaan ennakointitiedon hyödyntämisen osaamista
  • parannetaan muutoksen hallinnan ja johtamisen osaamista
  • ohjataan tarvittaessa strategian ja liiketoiminnan uudelleen suuntauksessa
  • turvataan liiketoiminnan jatkuvuus omistajanvaihdoksissa

Hinta

Hinta asiakkaalle on 300 € +alv/ päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ELY-keskukseen »

Valitse asiantuntija »