Kasvuun johtaminen

Kohderyhmä

Kasvuun johtamisen kohderyhmänä ovat pk-yritykset,  jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti. Koulutukseen voivat osallistua yrityksen johto ja avainhenkilöt. Toimialapainotus tai tarkennettu kohderyhmän mukainen painotus on mahdollinen.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujan ymmärrystä ja osaamista pk-yritysten liiketoiminnan kasvun keinoista, kasvun rakentamisesta ja johtamisesta, kasvun kriittisistä menestystekijöistä sekä riskeistä. Koulutuksen ja konsultointipäivien aikana kartoitetaan osallistujan yrityksen lähtötilanne ja laaditaan yrityksen kasvua ja sen hallintaa tukeva strateginen suunnitelma.

Koulutus- ja konsultointipäivien määrä

Koulutus sisältää 14 lähipäivää ja kolme (3) yrityskohtaista konsultointipäivää.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta asiakkaalle on 2130 € + alv. Koulutuspalveluntuottaja laskuttaa asiakasta sopimuksen mukaan.

Alkavien koulutusten tiedot ja hakulinkit

Kasvuun johtaminen, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 23.5.2017 alkaen. Ilmoittautuminen 15.4.2017 mennessä

Kasvuun johtaminen, Häme 25.4.2017 alkaen. Ilmoittautuminen 12.4.2017 mennessä